top of page

"SMILES FROM THE WORLD"
XIX EDITION OF THE TRENTO ECONOMICS FESTIVAL 2024
QUO VADIS? THE DILEMMAS OF OUR TIME

"SORRISI DAL MONDO"
XIX EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL'ECONOMIA DI TRENTO 2024
QUO VADIS? I DILEMMI DEL NOSTRO TEMPO

Sajad Rafeei - Iran
1° Premio pubblico / Audience award

 

Tadeusz Krotos - Polonia
P
remio pubblico / Audience award

Liu Qiang - Cina
3° P
remio pubblico / Audience award

LA MOSTRA
THE EXHIBITION

bottom of page